Nový web
Přeskočit navigaci

Technológie horenia

Technologie hoření

Energetický dvojkomorový systém vyznáva veľmi jednoduchú filozofiu. Touto filozofiou je záväzok dosiahnuť najvyššieho štandartu, výkonu, vzhľadu, bezpečnosti a pohodlia pri obsluhe. Všetky typy krbových kachlí a krbových vložiek sa vyznačujú dvojkomorovým spaĺovacím systémom, tz. dvoma spaľovacími komorami, spodná primárna a horná sekundárna. Tento systém dovoľuje dosiahnuť maximálnu účinnosť horenia, pretože drevo horí nielen v spodnej komore, ale dym je spaľovaný rovnako v hornej komore, cez ktorú musí prechádzať. Iba táto technológia zaručuje maximálnu účinnosť horenia (viac než 80 %) s minimálnym objemom zbytkového popola a intervalmi prikladania 6-16 hodin.

AirWash Systém - Samočistenie skla dverí predhriatym vzduchom

Efekt „AIRWASH“ (oplach predhriatym vzduchom), dochádza k nemu v krbových kachliach alebo vložkách , udržuje sklo v dokonalej čistote. Predhriaty spaľovací vzduch totiž silne prúdi pozdĺž celej plochy skla dverí zhora dole a vytvára tak „vzduchovú záclonu“, ktorá vymýva kreosot, ktorý má snahu sa na skle usadzovať. Znížením množstva spaľovacieho vzduchu sa zmenšuje prúdenie vzduchu vo „vzduchovej záclone“. Akonáhle sa v dôsledku dlhého pomalého horenia alebo z dôvodu použitia mokrého dreva vytvoril jemný kreosotový povlak na ploche skla, je možné ho opäť počas 30 min. odstrániť rozkúrením jednotky na dostatočne vysokú teplotu, pri ktorej sa usadeniny na skle spália. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ počas celej doby horenia skvelý a ukľudňujúci pohľad na oheň cez nádherne čisté sklo dverí.