Katalytické hoření Eco-Boost technologie

Představujeme Vám vysoce efektivní čisté hoření dřeva, revoluční řadu PRO, kterou charakterizuje trojnásobný systém hoření k maximální efektivitě hoření s nízkými náklady na provoz.

V prvním stupni je spalovací vzduch přiváděn do spodní části topné komory, kde podporuje počáteční vznícení, které pak uvolňuje horké hořlavé plyny.

V druhém stupni je tento super kyslík  veden do horní části topeniště, kde se dostává do sekundárního hoření, které z dostupných plynů vytvoří ještě více tepelné energie.

Ve třetím stupni (Eco-Boost) zbývající nespálené plyny proudí přes speciální katalytickou spalovací komoru, ve které dochází k chemické reakci zvyšující teplotu až přes neuvěřitelných 500 °C.

Tímto třetím a posledním stupněm reakce a hoření plynů dosahuje systém rovnováhy s vyšší účinností čistého spalování a maximální kontrolu nad tepelnou energií a to vše s menší spotřebou  dřeva, s méně přikládáním a s méně námahou.

V závislosti na modelu, se kterým pracujete, může jednotka dosáhnout neuvěřitelných  až 30 hodin nepřetržitého efektivního tepla po plném naložení dřevem, s účinností až 87% a emisemi splňující normy předpokládané v roce 2020.

Momentálně je tento systém součástí kamen modelů F3500 a F5100. U vložek je to model CI2600, HI400-5.